Đầu tháng 7 vừa qua, với mục tiêu cập nhật những kiến thức mới nhất và giá trị nhất về sản phẩm, giám đốc thương hiệu đã tổ chức nhiều buổi đào tạo chuyên sâu cho các đại lý của thương hiệu Careline tại nhiều tỉnh khu vực phía Nam.

Tham gia vào buổi đào tạo này chính là những nhà thuốc lớn và uy tín, bao gồm:

- Nhà thuốc Huy Mai tại Bình Dương

- Nhà thuốc Dr.Tâm tại thành phố Hồ Chí Minh

- Nhà thuốc Nhị Trưng tại thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc Careline đào tạo sản phẩm cho Nhà thuốc Huy Mai

giám đốc thương hiệu Careline đào tạo tại Nhà thuốc Huy Mai

Giám đốc thương hiệu Careline đào tạo tại Nhà thuốc Dr.Tâm

Giám đốc thương hiệu Careline đào tạo đại lý tại Nhà thuốc Nhị Trưng

Bên cạnh những kiến thức cập nhật quý giá về sản phẩm, đại diện thương hiệu còn đưa ra những chính sách mới cũng như những quyền lợi hấp dẫn dành cho các đại lý trong thời gian cộng tác sắp tới.

Hotline liên hệ: 1900 636911