Chọn tỉnh thành phố:
Địa chỉ
286 Trần Qíu Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà
Điện thoại
0906 480 012