Chọn tỉnh thành phố:
Địa chỉ16 Võ Thị Sáu, thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu
Điện thoại0919059559