Chọn tỉnh thành phố:
Địa chỉ
242 khu phố 5, đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Giang
Điện thoại
0906 670 130/ 0907 557 337