Chọn tỉnh thành phố:
Địa chỉ
179/1 Ngô Quyền, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ
Điện thoại
0388 515 172